Installatie van een waterzuivering zonder flocculanten, dubbele bezinktank, volledige INOX uitvoering.
De beide installaties zijn aangesloten op een filterpers. Tussen de filterpers en de 2 bezinktanks staat een centraal opvangvat om het slib homogeen te maken, en vanuit dit vat zuigt een membraanpomp alle materiaal in de pers.
De installaties staan parallel op elkaar, wegens de grote hoeveelheid water in het totaal bedrijf.